Etnoekipa - Tom I

Wybierzcie się razem Bebokiem na polską wieś, aby poznać tradycyjną architekturę ludową, budynki mieszkalne i ich wyposażenie, zabudowania gospodarcze, a także najważniejsze elementy sztuki zdobniczej.

Domowe ognisko

Dom jest przestrzenią, która większości z nas kojarzy się nie tylko z obowiązkami (np. praniem, sprzątaniem, gotowaniem czy odrabianiem lekcji), ale też z bezpieczeństwem oraz czasem spędzanym z domownikami (np. z wspólnymi posiłkami i rozmowami). Dom jest też synonimem relaksu i odpoczynku.
Współczesne przestrzenie mieszkalne są rozmaite. Można wskazać przykładowo: domy jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, a także kamienice oraz bloki. Budynki, drogi, miejsca kultu religijnego, pomniki, tory kolejowe czy linie energetyczne tworzą krajobraz kulturowy, czyli wszystko to, co zostało wpisane przez człowieka w przestrzeń przyrodniczą. Do najbardziej popularnych typów krajobrazu kulturowego zalicza się: krajobraz rolniczy, krajobraz miejski i krajobraz przemysłowy. Stąd też wynika zróżnicowany charakter krajobrazu kulturowego, na który składają się działania natury i wytwory aktywności człowieka. Inaczej bowiem wygląda budynek w stylu zakopiańskim na tle górskich szczytów Tatr, a inaczej drewniana chałupa w Swołowie na Pomorzu.

Dom choć ciasny, ale własny

Poszczególne wsie różnią się między sobą wieloma szczegółami, w tym układem domów i ulic. Dzieje się tak dlatego, że na rozwój osadnictwa wiejskiego wpływały czynniki przyrodniczo-geograficzne (np. pokrycie/zalesienie terenu i jego ukształtowanie, klimat, występowanie wody, poziom żyzności gleby), jak i społeczno-gospodarcze (np. wydarzenia historyczne, rozwój technik uprawy ziemi). Na przestrzeni wieków te elementy doprowadziły do wykształcenia się określonych typów wsi.

Zadania Etnoekipy - Tom I

Zadania Etnoekipy to wspaniała zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Można dopasowywać, kolorować, łączyć elementy, układać, tworzyć własne kompozycje, dzięki czemu utrwalicie sobie wiedzę, a jednocześnie ciekawie i twórczo spędzicie czas! Zadania Etnoekipy to także doskonały materiał edukacyjny dla nauczycieli szkół podstawowych.

Dobrej zabawy!

Materiały są do pobrania – wystarczy kliknąć w wybrane zadanie, prawym przyciskiem wybrać „Zapisz grafikę jako” …. i gotowe.

Sprawdźcie się w sześciu zadaniach Etnoekipy!

Sprawdźcie się w sześciu zadaniach Etnoekipy!